Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

INFORMACJA DLA RODZICÓW O REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  1. Od 9 lutego do 14 marca - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola nowych dzieci;
  2. W dniu 21 marca do godziny 14.00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym;
  3. Do 3 kwietnia do godziny 14.00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;
  4. Od 5 do 9 czerwca - składanie przez rodziców Deklaracji dotyczącej korzystania ze świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole w roku szkolnym 2017/2018”.Niezłożenie deklaracji skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.