Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

INFORMACJA DLA RODZICÓW O REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  1. Od 12 lutego do 16 marca - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola nowych dzieci;
  2. W dniu 23 marca do godziny 14.00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym;
  3. Do 30 marca do godziny 14.00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;
  4. Od 4 do 8 czerwca - składanie przez rodziców Deklaracji dotyczącej korzystania ze świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole w roku szkolnym 2018/2019”. Niezłożenie deklaracji skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.