Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozkład dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Grupy łączone. Zabawy wg pomysłów dzieci. Aktywność indywidualna, podejmowana z inicjatywy dzieci.
8.00 – 8.30

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.30 – 9.00

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

10.00- 10.30

Swobodna zabawa dzieci.
Zabawy wg pomysłów dzieci. Aktywność indywidualna, podejmowana z inicjatywy dzieci.
9.30 – 10.15– dzieci 3,4 – letnie

10.30 –11.30

Pobyt na świeżym powietrzu
Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.
10.15 - 11.30– dzieci 3,4 – letnie

11.30–12.00

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela
Zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Obiad -
doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12.00 –12.30

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela
Aktywność indywidualna i grupowa organizowana przez nauczyciela, o charakterze relaksacyjnym, wyrównawczo-kompensacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym, jęz. angielski, religia.
Muzykoterapia, bajkoterapia, odpoczynek poobiedni
3-latki – leżakowanie (12.00 –14.15)

12.30 - 13.00

Swobodna zabawa dzieci.
Zabawy wg pomysłów dzieci. Aktywność indywidualna, podejmowana z inicjatywy dzieci.

13.00 –14.15

Zajęcia w Klubie Przedszkolaka wg harmonogramu w poszczególnych grupach lub zabawy i ćwiczenia doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności.- aktywność indywidualna i grupowa, zróżnicowana, organizowana przez nauczyciela.
14.15 –15.00 Czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
15.00–16.30 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub sali. Pobyt w grupach łączonych. Rozchodzenie się dzieci.