Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Udział Szymona III Zelowskim Szusie o Czółenko

18 marca 2018r. odbył się na terenie naszej gminy III Zelowski Szus o Czółenko. Oprócz biegu głównego, swoje biegi mieli również uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a nawet dzieci do lat 7. W biegu w kategorii do lat 7 wziął udział Szymon M. uczęszczający do naszego przedszkola. Szymon w biegu na 100 m dla chłopców zdobył I miejsce z czego jesteśmy niezmiernie dumni i serdecznie mu gratulujemy. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Patronów Honorowych - Burmistrza Zelowa Urszulę Świerczyńską i Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

XV Gminny Konkurs Tańca Ludowego i Nowoczesnego

16 marca 2018r. w Domu Kultury w Zelowie odbył się XV Gminny Konkurs Tańca Ludowego i Nowoczesnego, którego organizatorem było Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie. Tanecznym występom przyglądali się rodzice, zaproszeni goście: Sekretarz Zelowa pani Agnieszka Mysłowska, kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego pani Małgorzata Gajda, Dyrektor Domu Kultury pani Małgorzata Dębkowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Agnieszka First, Prezes Zelowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pan Mirosław Sumis, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zelowie pani Barbara Berlińska oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Do konkursu przystąpiło osiem placówek z terenu Miasta i Gminy Zelów. Taneczne zmagania oceniało jury. Komisja konkursowa brała pod uwagę choreografię, technikę tańca, estetykę kostiumów oraz ogólny wyraz artystyczny. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: Taniec Ludowy i Taniec Nowoczesny. W kategorii tańca ludowego zespoły taneczne zdobyły następujące miejsca: I miejsce zdobył zespół ,,Iskierki” z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Zelowie, II miejsce zespół ,,Okarynka” z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie, III miejsce zespół „Komeniuszki” z Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie, IV miejsca: „Stokrotki” ze SP w Kociszewie, zespół „Wirujące gwiazdeczki” ze SP nr 2 w Zelowie i zespół „Śnieżynki” ze SP nr 4 w Zelowie. W kategorii taniec nowoczesny I miejsce zdobył zespół ,,Tańczące urwisy” z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie, II miejsce zespół ,,Stokrotki” z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Zelowie, III miejsce zespół „„Komeniuszki” z Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie, IV miejsca: zespół „Słoneczka” ze SP w Wygiełzowie, Zespół „Stokrotki” ze SP w Kociszewie i zespół „Słoneczka” ze SP w Bujnach Szlacheckich. Należy również wspomnieć, iż komisja konkursowa przyznała nagrody specjalne za wyjątkowe zaangażowanie w tanecznych zmaganiach dla Bartłomieja K. i Szymona M. z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie oraz dla Wiktorii W. i Amelii P. z Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie. Konkurs mógł odbyć się dzięki wsparciu sponsorów: Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Spółdzielni Mieszkaniowej w Zelowie, Kosmetycznych Wyrobów Bawełnianych, Urzędu Pocztowego w Zelowie, Hurtowni Spożywczej „Słowianka”, Państwu Trojanowskim, Państwu Chrzanowskim oraz Państwu Dobroszkom.
Dzięki otrzymanym funduszom uczestnicy konkursu zostali uhonorowani medalami, dyplomami i słodyczami, a każda placówka biorąca udział w konkursie pięknymi statuetkami i dyplomami. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

Warsztat z edukacji przyrodniczo –ekologicznej pt. „Co to jest powietrze?”

14 marca 2018r. w czterech grupach przedszkolnych odbyły się warsztaty z edukacji przyrodniczo-ekologicznej pt. „Co to jest powietrze?”. W czasie zajęć poprzez zabawy badawcze i doświadczenia dzieci mogły zrozumieć czym jest powietrze, jak ważne jest dla życia ludzi i zwierząt. A także dowiedziały się czym jest wiatr?, czy powietrze można zamknąć? jaki ma kolor, zapach i kształt? Warsztaty dofinansowano z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu ekologicznego: „Tropiciele czystego powietrza”.

Jeszcze raz to samo?

14 marca 2018r. odbyła kolejna audycja muzyczna pod tytułem „Jeszcze raz to samo?”. Podczas spotkania pan Krzysztof zapoznały przedszkolaki z wyglądem i brzmieniem saksofonu altowego, sopranowego i tenorowego. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z odgadywaniem bajkowych piosenek wygrywanych na tych instrumentach. Oczywiście nie zabrakło także wspólnej, wesołej  zabawy.

Przedszkolaki na lekcji matematyki

13 marca 2018 r. dzieci z grupy Biedronek odwiedziły Szkołę Podstawową nr 2 w Zelowie i uczestniczyły na lekcji matematyki w klasie I. Celem wizyty było rozbudzanie zainteresowań matematycznych wśród przedszkolaków. Chęć do pracy i wspólnej zabawy pobudziła dzieci do aktywności. Przedszkolaki wykonywały wraz z uczniami klasy I działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Podczas lekcji wykonywały rzuty kostkami do gry i ustalały wynik, który dopasowywały do działań. Dodatkowe zainteresowanie wśród dzieci wzbudziło wykorzystanie tablicy interaktywnej. Przedszkolaki chętnie zgłaszały się, sprawnie i szybko przeliczały, a także zapisywały wyniki. Lekcja minęła bardzo szybko i dostarczyła wiele miłych wrażeń, dzieci nie spostrzegły, że trwała 45 minut. Na pożegnanie przedszkolaki wręczyły nauczycielkom drobne upominki.