KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Programy edukacji ekologicznej

Przedszkolaka rady na złe odpady - program edukacji ekologicznej
W ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedszkole otrzymało dofinansowanie w formie dotacji na realizację programu edukacji ekologicznej „Przedszkolaka rady na złe odpady”. Program zakłada uświadomienie zagrożeń związanych z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, kształtowanie przekonania, że dotychczasowe metody pozbywania się odpadów są nieefektywne, a w dłuższym okresie czasu wręcz niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Zwrócenie uwagi, że najlepszymi metodami rozwiązania problemu odpadów jest zmniejszenie ich ilości w gospodarstwach domowych poprzez segregację, recykling i kompostowanie. Wdrażanie programu jest przewidziane w ramach zajęć edukacyjnych na temat odpadów i zapobiegania ich powstawaniu, akcji Sprzątanie Świata oraz przemarsz młodych ekologów z transparentami, konkursów, a także podczas warsztatów i wycieczek. W ramach programu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych, odbędzie się wiosenny bal ekologiczny w strojach z odpadów, a przez cały rok będzie trwała akcja ekologiczno- charytatywna „Nakrętki zbieramy, innym pomagamy” na rehabilitację dla niepełnosprawnego chłopca . W przedszkolu zostaną zorganizowane konkursy z nagrodami: przedszkolny konkurs plastyczno- techniczny „Eko- instrument muzyczny”, rodzinny konkurs plastyczno- techniczny „Drugie życie śmieci”, przedszkolno-rodzinny konkurs „Zbieram makulaturę – ratuję lasy”, a także konkurs „odpadowe wyścigi” z elementami rywalizacji sportowej z udziałem przedszkolaków oraz drużyn z oddziałów przedszkolnych z zelowskich szkół podstawowych. W ramach zadania „Przedszkolaka rady na złe odpady” - program edukacji ekologicznej odbędą się warsztaty: „Jestem Eko- klientem”, „Na zakupy z własną torbą” oraz dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów na terenie Sortowni Odpadów Komunalnych w Łodzi. Największą atrakcją dla przedszkolaków będą wycieczki do zagrody edukacyjnej Stajnia Lusi w Konarzewie z warsztatami pt. „Sztuka  kreatywnego recyklingu papieruoraz do Michałówki z warsztatami pt. „Manufaktura papieru czerpanego”.

Program realizowany będzie od października 2019r. do czerwca 2020r. Wartość ogólna zadania: 17 268,00 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi: 15 474,00 zł oraz udział własny środków finansowych: 1 794,00 zł
Woda wokół nas - program edukacji ekologicznej
W ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i w przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedszkole otrzymało dofinansowanie w formie dotacji na realizację programu edukacji ekologicznej „Woda wokół nas”. Program zakłada budowanie świadomości ekologicznej i wiedzy o jakości stanu wód na Ziemi wśród dzieci przedszkolnych oraz unaocznia znaczenie wody dla życia człowieka i innych organizmów. Wdrażanie jest przewidziane w ramach zajęć przyrodniczo-ekologicznych, doświadczeń i obserwacji, akcji związanych z ochroną wody, konkursów, a także podczas warsztatów i wycieczek. W ramach programu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas: zajęć przyrodniczo- ekologicznych, doświadczeń i obserwacji. Ponadto w ramach zadania odbędą się: obchody „Światowego Dnia Wody” z wystawieniem przedstawienia ,,Niezwykłe przygody kropelki wody”, spotkanie z wędkarzami z koła PZW Zelów, akcja wiosenne sprzątanie świata „Czysta ziemia – czysta woda”, a przez cały rok akcja „Czytamy książki o wodzie”. W przedszkolu zostaną zorganizowane konkursy z nagrodami: przedszkolny konkurs plastyczny „Kocham przyrodę – dbam o wodę”, rodzinny konkurs fotograficzny „Nad wodą”, a także konkurs „Nie marnujemy wody” z elementami rywalizacji sportowej. W ramach zadania „Woda wokół nas” - program edukacji ekologicznej odbędą się  warsztaty: „Kto oddycha w wodzie”, „Niebieska Planeta”, „Daleko od wody” oraz „Czysta woda”– warsztaty w Centrum Nauki Experymentarium w Łodzi. Największą atrakcją dla przedszkolaków będzie wycieczka edukacyjno-poznawcza do Tomaszowa Mazowieckiego „Brzegami rzeki Pilicy”. Dzieci także wezmą udział w wycieczkach do oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Zelowie, nad rzekę Pilsię ze zbiornikiem retencyjnym „Patyki” oraz na tamę zbiornik Jeziorsko i do zagrody młynarskiej i gorących źródeł w Uniejowie. Program realizowany będzie od października 2018r. do czerwca 2019r. Wartość ogólna zadania: 13 137,00 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi: 11 737,00 zł oraz udział własny środków finansowych: 1 400,00 zł.