Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Integracja

O INTEGRACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak

Celem integracji w naszym przedszkolu jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśnicza na zasadzie równości praw i obowiązków. Nauczyciele starają się niwelować skutki niepełnosprawności wychowanków poprzez stymulowanie ich rozwoju i stwarzanie warunków do optymalnego funkcjonowania. W 2003 roku po raz pierwszy w naszej placówce powstały oddziały integracyjne. W grupach integracyjnych liczących do 20 dzieci może przebywać od 3 do 5 niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach programowych z całą grupą przedszkolną oraz biorą udział w indywidualnych zajęciach ze specjalistami. W oddziale integracyjnym pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli. Nauczyciel – wychowawca prowadzący grupę oraz nauczyciel wspierający, posiadający wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej. W placówce pracują specjaliści: oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, specjalista gimnastyki korekcyjnej. Zgodnie z potrzebami dziecka specjaliści tworzą Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny lub Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

CELE INTEGRACJI

„Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie” M. Grzegorzewska

W przedszkolu integracja polega na pełnym uczestnictwie dzieci niepełnosprawnych w „życiu przedszkola”. Poprzez wspólne zabawy dzieci zdrowe i z deficytami rozwojowymi mogą, poznawać siebie, uczyć się wzajemnej tolerancji i akceptacji. To w przedszkolu dzieci mają okazję, aby w sposób naturalny nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych:

 • stworzenie warunków optymalnego rozwoju dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,
 • stwarzanie możliwości do rozwijania potencjału twórczego dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,
 • uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby innych,
 • nauczenie odczuwania radości z niesienia pomocy innym,
 • zapewnienie wsparcia rodzinie dziecka zdrowego oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KORZYŚCI Z INTEGRACJI
Dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się przez obserwację swoich rówieśników.
 • Przebywa w naturalnym środowisku (nie jest izolowane).
 • Staje się bardziej komunikatywne. Nawiązuje relacje z rówieśnikami.
 • Dziecko niepełnosprawne ma większą motywację do nauki i stawania się coraz bardziej samodzielną osobą.
 • Integracja sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.

Dla zdrowych rówieśników:

 • Wzrasta u dzieci poziom tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, troski, empatii, odpowiedzialności.
 • Rozwijane są od najmłodszych lat prawidłowe postawy wobec niepełnosprawnych osób.
 • Przedszkole stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka (mało liczne grupy) oraz indywidualnego rozwijania zdolności.
 • Dzieci mogą korzystać w placówce z pomocy specjalistów.
 • Dzieci są bardziej uspołecznione.

Dzieci zdrowe i niepełnosprawne wzajemnie się poznają, oswajają ze swoją innością,wpływają na siebie, stwarzają sytuacje, które w naturalny sposób modyfikują zachowania. Naturalność reakcji wzmacnia zaufanie do siebie dzieci niepełnosprawnych i pomaga im w odnajdywaniu własnej tożsamości. Możliwość uczestnictwa w grupie rówieśniczej stymuluje rozwój dzieci niepełnosprawnych chroniąc je jednocześnie przed izolacją. Doświadczenia zdobyte w gronie zdrowych, prawidłowo rozwijających się dzieci daje im warunki niezbędne w drodze do samodzielności i opanowania licznych umiejętności i sprawności takie jak mowa, sprawności psychoruchowe oraz doświadczenia emocjonalne będące bazą dotworzenia pozytywnego obrazu samego siebie oraz kształtujące dobre relacje z innymi ludźmi.