Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Integracja

O INTEGRACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak

Celem integracji w naszym przedszkolu jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśnicza na zasadzie równości praw i obowiązków. Nauczyciele starają się niwelować skutki niepełnosprawności wychowanków poprzez stymulowanie ich rozwoju i stwarzanie warunków do optymalnego funkcjonowania. W 2003 roku po raz pierwszy w naszej placówce powstały oddziały integracyjne. W grupach integracyjnych liczących do 20 dzieci może przebywać od 3 do 5 niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach programowych z całą grupą przedszkolną oraz biorą udział w indywidualnych zajęciach ze specjalistami. W oddziale integracyjnym pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli. Nauczyciel – wychowawca prowadzący grupę oraz nauczyciel wspierający, posiadający wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej. W placówce pracują specjaliści: oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, specjalista gimnastyki korekcyjnej. Zgodnie z potrzebami dziecka specjaliści tworzą Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny lub Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

CELE INTEGRACJI

„Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie” M. Grzegorzewska

W przedszkolu integracja polega na pełnym uczestnictwie dzieci niepełnosprawnych w „życiu przedszkola”. Poprzez wspólne zabawy dzieci zdrowe i z deficytami rozwojowymi mogą, poznawać siebie, uczyć się wzajemnej tolerancji i akceptacji. To w przedszkolu dzieci mają okazję, aby w sposób naturalny nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych:

 • stworzenie warunków optymalnego rozwoju dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,
 • stwarzanie możliwości do rozwijania potencjału twórczego dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,
 • uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby innych,
 • nauczenie odczuwania radości z niesienia pomocy innym,
 • zapewnienie wsparcia rodzinie dziecka zdrowego oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KORZYŚCI Z INTEGRACJI
Dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się przez obserwację swoich rówieśników.
 • Przebywa w naturalnym środowisku (nie jest izolowane).
 • Staje się bardziej komunikatywne. Nawiązuje relacje z rówieśnikami.
 • Dziecko niepełnosprawne ma większą motywację do nauki i stawania się coraz bardziej samodzielną osobą.
 • Integracja sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.

Dla zdrowych rówieśników:

 • Wzrasta u dzieci poziom tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, troski, empatii, odpowiedzialności.
 • Rozwijane są od najmłodszych lat prawidłowe postawy wobec niepełnosprawnych osób.
 • Przedszkole stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka (mało liczne grupy) oraz indywidualnego rozwijania zdolności.
 • Dzieci mogą korzystać w placówce z pomocy specjalistów.
 • Dzieci są bardziej uspołecznione.

Dzieci zdrowe i niepełnosprawne wzajemnie się poznają, oswajają ze swoją innością,wpływają na siebie, stwarzają sytuacje, które w naturalny sposób modyfikują zachowania. Naturalność reakcji wzmacnia zaufanie do siebie dzieci niepełnosprawnych i pomaga im w odnajdywaniu własnej tożsamości. Możliwość uczestnictwa w grupie rówieśniczej stymuluje rozwój dzieci niepełnosprawnych chroniąc je jednocześnie przed izolacją. Doświadczenia zdobyte w gronie zdrowych, prawidłowo rozwijających się dzieci daje im warunki niezbędne w drodze do samodzielności i opanowania licznych umiejętności i sprawności takie jak mowa, sprawności psychoruchowe oraz doświadczenia emocjonalne będące bazą dotworzenia pozytywnego obrazu samego siebie oraz kształtujące dobre relacje z innymi ludźmi.