Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy/Projekty

W roku szkolnym 2023/24 nasze przedszkole realizuje następujące ogólnopolskie projekty i programy:


Ogólnopolski Projekt „Wspólnie mocniejsi-uczymy się przez integrację”.

To inicjatywa, która skupia się na rozwijaniu różnorodnych umiejętności i tworzeniu silniejszych więzi między uczestnikami.
Cele tego projektu to integracja zespołu klasowego, rozwijanie pasji, kreatywności oraz promowanie nauki i wrażliwości na różnice między ludźmi. Uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań, odkrywania pasji oraz zdobywania wiedzy w ciekawy i interaktywny sposób.
Po zakończeniu projektu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział. To będzie wspaniała okazja, aby uhonorować zaangażowanie i osiągnięcia.
Projekt Pod Patronatem Honorowym:

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)
 • Teach For Poland
 • Instaling
 • Fundacja Dbam o mój zasięg

 


12 edycja projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, którego organizatorem  jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Honorowy patronat nad projektem objęła Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Projekt  zachęca także do współpracy    z rodzicami, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać  o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Program trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy: jesienno-zimowy oraz wiosenny.


X edycja Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci Programować”
Grupa dzieci 5-letnich „Żuczki”  realizuje Ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować”. Daje on dzieciom możliwość odkrywania nowych rozwiązań i jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci. Dzieci kodują i programują, a jednocześnie jest to dla nich fantastyczna zabawa. Programowanie rozwija logiczne myślenie, umiejętność przewidywania i planowania działań. Programując należy przestrzegać pewnych niezmiennych zasad, co uczy przedszkolaków umiejętności dążenia do konkretnego celu. Warto uczyć dzieci kodowania i programowania gdyż czują się oni „sprawcami” – ułożyłem program/kod i to działa takie podejście sprawia, że dziecko nabiera wiary w siebie i swoje możliwości. 


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”
Celem głównym programu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Cele szczegółowe:
- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych
- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela
- wprowadzenie dziecka w świat literatury;
- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
- propagowanie praw dziecka;
- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego-
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
- kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
- promocja placówki oświatowej;
- rozwijanie współpracy między nauczycielami;
- kształcenie na odległość.
Realizacja Projektu w roku szkolnym 2023/2024 zaplanowana jest od 01.10.2023r. do 31.05.2024r. Obejmuje następujące moduły:
Moduł I - Czytamy razem z Małym Misiem.
Moduł II - Misiowa wyspa talentów.
Moduł III - Logorytmiczne misiowanki.


„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany  przez  markę Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Celem  projektu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.


Ogólnopolska akcjaZdrowo i sportowo ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat). Zajęcia odbywają się w oparciu o różnorodną tematykę dotyczącą m.in. zwierząt, krajobrazu, polskich legend, żywności, pór roku. Główne założenia promujące akcję to: „Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli”, „Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu”, „Zdrowe nawyki trwają przez całe życie”, „Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji”, „Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie”.


Ogólnopolski projekt edukacyjny "Klasa w terenie"

Głównym celem edukacyjnego projektu ,,Klasa w terenie” jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do„opuszczenia” swoich sal lekcyjnych i spędzenia czasu poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować edukację terenową- prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie, angażującą różne zmysły.


"
Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Ma on charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program ma też na celu podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.  Poprzez realizację określonych zadań programowych, dzieci uczą się rozpoznawania różnych dymów oraz ich źródeł, zwiększają swoją wrażliwość na szkodliwość dymu papierosowego i miejsca, w których mogą być na niego narażone, a także poszerzają swoją wiedzę na temat skutków palenia papierosów.


Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury" to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Przedszkole weźmie udział w zajęciach tematycznych, podczas których dzieci nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” – Ogólnopolski Program Edukacyjny Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzieci zapoznają się z pojęciem ekologiczny produkt, z wyglądem unijnego znaku EKO, procesem powstawania chleba, nabiału, a także skąd pochodzą jajka, mięso, ryby, ekologiczne herbatki owocowe czy miód. Dzieci poznają też sposób uprawy ekologicznych ziół, owoców i warzyw oraz jak można je przechowywać
i przetwarzać, aby cieszyć się ich smakiem zimową porą.

Program poszerza  wiedzę dzieci na temat Piramidy Zdrowego Żywienia, Aktywności Fizycznej i zawodu rolnika, ucząc je szacunku do jego ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Uświadamia też dzieciom, jak ważne jest przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przed i po posiłkach.


„Pkna Nasza Polska Cała” to międzynarodowy projekt edukacyjny, nad którym patronat honorowy objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty, Fundacja Niepodległa, Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Robert Halik - Bliżej Przedszkola oraz Telewizja Aleksandrowski Kurier. Głównymi złożeniami projektu jest:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor  i tradycję Polski,
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie polskiej kultury, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeżenie piękna ojczystego miejsca,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych,
 • budzenie poczuci więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka.

  Realizacja działań projektowych jest zaplanowana od 25 wrześni 2023r do 25 czerwca 2024r.. Zrealizowane zadnia zamieszczone są na Facebooku „Piękna Nasza Polska Cała”.