Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, z których skorzystać mogą potrzebujące go dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.
Rodzice zazwyczaj bacznie obserwują rozwój małych dzieci i cieszą ich nawet najdrobniejsze rzeczy, takie jak np. to, że maluch zaczyna podnosić główkę czy uśmiechać się na ich widok. Tak jak pokonywanie przez pociechę kolejnych rozwojowych kroków milowych może z całą pewnością niebywale cieszyć, tak i odwrotnie – powodem znacznego nawet niepokoju może być zaobserwowanie, że pociecha rozwija się zdecydowanie wolniej niż jej rówieśnicy. Podejrzewając, że rozwój dziecka może być opóźniony, zdecydowanie warto zasięgnąć porady specjalisty. Możliwe bowiem jest, że pociecha wymaga wdrożenia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).
Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Zajęcia w ramach WWR prowadzone mogą być przez różnych specjalistów, bo zarówno przez psychologów, jak i pedagogów oraz przez logopedów . Dokładny wybór zajęć uzależniony jest od potrzeb dziecka.
Zajęcia te mogą być przeprowadzane w różnych placówkach. Odbywają się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w przedszkolach lub w szkołach podstawowych.
Pomoc ta przysługuje tym dzieciom, u których stwierdzone zostanie opóźnienie rozwoju. Mówiąc konkretnej, wśród problemów, których stwierdzenie bywa wskazaniem do WWR, wymienić można przede wszystkim:
-zaburzenia ze spektrum autyzmu,
-niepełnosprawność intelektualną,
-opóźnienie rozwoju mowy,
-opóźnienie rozwoju ruchowego,
-znaczne wady wzroku,
-deficyty słuchu.
Warto podkreślić, że dzieci mogą korzystać z WWR od momentu stwierdzenia u nich nieprawidłowości rozwojowych do chwili rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. Ważne jest to, aby oddziaływania terapeutyczne wdrażać możliwie jak najwcześniej: im szybciej zostaną one rozpoczęte, tym większe stają się szanse na to, że uda się zniwelować deficyty rozwojowe u dziecka.
Do tego, aby dziecko mogło korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju, konieczne jest posiadanie opinii o potrzebie WWR.
Wczesne wspomaganie rozwoju pomaga nie tylko dziecku, ale i jego rodzinie. Opiekunom zapewniana jest chociażby psychoedukacja, której istotą jest wyjaśnianie, skąd mogą brać się występujące u malucha trudności, a także informowanie o tym, jak rodzice powinni reagować w razie przejawiania przez ich pociechę nieprawidłowych zachowań.
lek. Tomasz Nęcki
bibliografia:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wczesne-wspomaganie-rozwoju


Zapraszamy do lektury naszych innych artykułów:
https://czpfeniks.pl/wizyta-u-psychiatry-dzieciecego-kiedy-warto-o-niej-pomyslec/

https://czpfeniks.pl/sen-i-zasypianie-dzieci/