Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

obowiązująca od 25.05.2018 r.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi, ul. Kościuszki 57, 97-425 Zelów, nr tel.: 44 634 12 89, adres e-mail: przedszkole1.zelow@onet.eu
  2. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Zelowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 44 634 12 89 lub pod adresem e-mail: przedszkole1.zelow@onet.eu
  3. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie do celu, w jakim zostały nam przekazane. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących realizacji wychowania przedszkolnego, prawa oświatowego, prawa zamówień publicznych, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
  4. Podstawa prawna przetwarzania:Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  7. Nasi pracownicy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz do ochrony przekazywanych danych osobowych.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15), prawo ich sprostowania (art. 16), usunięcia (art. 17), ograniczenia przetwarzania (art. 18), prawo do przenoszenia danych (art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 17)
  10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej,

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1

im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie