Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy edukacji ekologicznej

Przedszkolaka rady na złe odpady - program edukacji ekologicznej
W ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedszkole otrzymało dofinansowanie w formie dotacji na realizację programu edukacji ekologicznej „Przedszkolaka rady na złe odpady”. Program zakłada uświadomienie zagrożeń związanych z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, kształtowanie przekonania, że dotychczasowe metody pozbywania się odpadów są nieefektywne, a w dłuższym okresie czasu wręcz niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Zwrócenie uwagi, że najlepszymi metodami rozwiązania problemu odpadów jest zmniejszenie ich ilości w gospodarstwach domowych poprzez segregację, recykling i kompostowanie. Wdrażanie programu jest przewidziane w ramach zajęć edukacyjnych na temat odpadów i zapobiegania ich powstawaniu, akcji Sprzątanie Świata oraz przemarsz młodych ekologów z transparentami, konkursów, a także podczas warsztatów i wycieczek. W ramach programu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych, odbędzie się wiosenny bal ekologiczny w strojach z odpadów, a przez cały rok będzie trwała akcja ekologiczno- charytatywna „Nakrętki zbieramy, innym pomagamy” na rehabilitację dla niepełnosprawnego chłopca . W przedszkolu zostaną zorganizowane konkursy z nagrodami: przedszkolny konkurs plastyczno- techniczny „Eko- instrument muzyczny”, rodzinny konkurs plastyczno- techniczny „Drugie życie śmieci”, przedszkolno-rodzinny konkurs „Zbieram makulaturę – ratuję lasy”, a także konkurs „odpadowe wyścigi” z elementami rywalizacji sportowej z udziałem przedszkolaków oraz drużyn z oddziałów przedszkolnych z zelowskich szkół podstawowych. W ramach zadania „Przedszkolaka rady na złe odpady” - program edukacji ekologicznej odbędą się warsztaty: „Jestem Eko- klientem”, „Na zakupy z własną torbą” oraz dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów na terenie Sortowni Odpadów Komunalnych w Łodzi. Największą atrakcją dla przedszkolaków będą wycieczki do zagrody edukacyjnej Stajnia Lusi w Konarzewie z warsztatami pt. „Sztuka  kreatywnego recyklingu papieruoraz do Michałówki z warsztatami pt. „Manufaktura papieru czerpanego”.
Program realizowany będzie od października 2019r. do czerwca 2020r. Wartość ogólna zadania: 17 268,00 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi: 15 474,00 zł oraz udział własny środków finansowych: 1 794,00 zł.

 

Woda wokół nas - program edukacji ekologicznej
W ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i w przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedszkole otrzymało dofinansowanie w formie dotacji na realizację programu edukacji ekologicznej „Woda wokół nas”. Program zakłada budowanie świadomości ekologicznej i wiedzy o jakości stanu wód na Ziemi wśród dzieci przedszkolnych oraz unaocznia znaczenie wody dla życia człowieka i innych organizmów. Wdrażanie jest przewidziane w ramach zajęć przyrodniczo-ekologicznych, doświadczeń i obserwacji, akcji związanych z ochroną wody, konkursów, a także podczas warsztatów i wycieczek. W ramach programu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas: zajęć przyrodniczo- ekologicznych, doświadczeń i obserwacji. Ponadto w ramach zadania odbędą się: obchody „Światowego Dnia Wody” z wystawieniem przedstawienia ,,Niezwykłe przygody kropelki wody”, spotkanie z wędkarzami z koła PZW Zelów, akcja wiosenne sprzątanie świata „Czysta ziemia – czysta woda”, a przez cały rok akcja „Czytamy książki o wodzie”. W przedszkolu zostaną zorganizowane konkursy z nagrodami: przedszkolny konkurs plastyczny „Kocham przyrodę – dbam o wodę”, rodzinny konkurs fotograficzny „Nad wodą”, a także konkurs „Nie marnujemy wody” z elementami rywalizacji sportowej. W ramach zadania „Woda wokół nas” - program edukacji ekologicznej odbędą się  warsztaty: „Kto oddycha w wodzie”, „Niebieska Planeta”, „Daleko od wody” oraz „Czysta woda”– warsztaty w Centrum Nauki Experymentarium w Łodzi. Największą atrakcją dla przedszkolaków będzie wycieczka edukacyjno-poznawcza do Tomaszowa Mazowieckiego „Brzegami rzeki Pilicy”. Dzieci także wezmą udział w wycieczkach do oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Zelowie, nad rzekę Pilsię ze zbiornikiem retencyjnym „Patyki” oraz na tamę zbiornik Jeziorsko i do zagrody młynarskiej i gorących źródeł w Uniejowie. Program realizowany będzie od października 2018r. do czerwca 2019r. Wartość ogólna zadania: 13 137,00 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi: 11 737,00 zł oraz udział własny środków finansowych: 1 400,00 zł.